Özel Okul mu Devlet Okulu mu Faydalıdır?

Özel Okul mu Devlet Okulu mu Tercih Edilmeli?

Eğitim çağına gelmiş olan çocukları bulunan ebeveynlerin bu süreçte araştırma yaparken en çok takıldıkları konu özel okul mu yoksa devlet okulu mu olmalıdır sorusudur. Eğitim sisteminin sunmuş olduğu bu iki seçenekten biri tercih edilerek çocuğun ileriye dönük olarak akademik başarısı hayata bakış açısı ile etkilenecektir.

Özel Okul mu Devlet Okulu mu Faydalıdır?

Eğitim ve çocuğun gelişimi dendiğinde aileler bu konuda daha da hassaslaşmaktadır. Hayata bakış açısı yaşanılan çevre ve maddi durum bu anlamda çocuğun özel okul ya da devlet okuluna gitmesinde etki eder. Her iki seçeneğin de kendi içerisinde barındırdığı faydaları bulunmaktadır. Tamamen bir yöne yönelik olarak bakış açısı geliştirmek yerine çocuğun karakterini ileriye dönük olarak olması istenen seviyeyi ve her iki kurumun kendi içerisindeki faydaları ve zararları ön plana koyarak bir karar vermek en doğru olanıdır. Ailenin bakış açısı bu süreçte ilk okul öncesinde herhangi bir özel koruma gönderme gereği duymuyorsa bu gayet doğal karşılanabilir. Bazı ailelerde tam tersini özel kurumların desteği ile bu sürecin daha sağlıklı yürütüleceğini düşünülebilir. Buna da saygı duymak gerekir.

Özel Okulun Avantajları

Özel okul avantajları kendi içerisinde oldukça fazla ve geniş imkanlar sunar. Özel okul aracılığı ile okula başlamış

bir çocuk temelden daha donanımlı bir eğitim hayatına başlar. Buradaki tam donanımın sebebi eğitim malzemelerine rahat erişim sağlayabilmek ve farklı kaynaklarla çocuğun öğrenme düzeyine daha değişik açıdan yaklaşıyor olabilmenin mümkün oluşudur.

Bu okullarda daha çok eğitimdeki hayatilik ilkesi ön planda tutulur. Deneyim kazanabileceği özel materyal alanları, deney odaları ile beraber hayata yönelik olarak daha somut öğrenimler kazanabilir. Devlet okullarında böyle bir imkan bulunmamaktadır. Bu da okullardaki imkan kısıtlılığından kaynaklanır.

Öğrenim görülen sınıflar sayıca az ve öğretmenin çocuk başına ilgilenme süresi daha fazla ve rahattır. Devlet okulunda ise sınıfta bulunan öğrenci sayısı çok fazla ve öğretmenin birebir ilgilenebilme şansı oldukça azdır.

Özel okullarda kullanılan anadilin yanında birkaç yabancı dilde öğretilmektedir. Küçük yaşta başlatılan bu farkındalık ilerleyen yaşlarda daha rahat dil öğrenebilme temeli sunar.

Devlet Okulun Avantajları

Devlet okulu aracılığı ile çocuğunu okutmak isteyen velilerin farklı avantajları da bulunur. Devlet okulu oranı özel okula oranına göre daha fazla ve bulunulan semt içerisinde çok sayıda olabilmektedir. Bu da oluşabilecek yol masraflarını da önüne geçer.

Devlet okulu devletin vatandaşlarına sunmuş olduğu ücretsiz bir eğitim alanıdır. Yalnızca kayıt olma aşamasında belirli bir miktar ödenir. Ders kitapları ve burada öğrenim görme süreci tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanabilmektedir. Özel okulların maddi açıdan yıllık ücretlerinin yanı sıra ekstra ücretler de bulunmaktadır. Bu da maddi olanaklar açısından elverişli olmayabilir.

Özel okula göndermeye maddi imkanı bulunsa da göndermek istemeyen kişilerin ücretsiz olarak faydalandıkları devlet okulunun saatleri dışında, çocuğun sosyal becerilerinin ve zihinsel aktivitelerin gelişebilmesi için farklı kurslar veya özel öğretmen tutularak özel okulda yürütülen bu süreç okul dışından da desteklenebilir.

2024 Öğretim Görevlisi Maaşları Ne Kadar? Makalemizi İncelemek İçin Tıklayınız.

Sık Sorulan Sorular

Özel okuldan devlet okuluna kayıt alınır mı?

Evet dönem başı veya sonu olduğuna bakılmaksızın her zaman kayıt alınabilir.

Okul tercihinde çocuk kararı göz önünde tutulmalı mı?

Evet okul değişikliği gerekiyorsa bu durum çocuk kabul edecek şekilde açıklanmalıdır.

Yorum yapın