Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler ve Hesaplama

Evde bakım maaşı, yasal düzenlemeler çerçevesinde evde bakımı gereken kişilere verilen bir destek programıdır. Bu maaş, ihtiyaç sahibi kişinin evde bakım hizmeti alabilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Evde bakım maaşı almak için belirli şartlar ve gerekli belgeler bulunmaktadır. Bu blog yazısında, evde bakım maaşı nedir, kimlere verilir, gerekli belgeler nelerdir, hesaplama nasıl yapılır, almak için şartlar nelerdir ve başvuru nasıl yapılır gibi konulara yer vereceğiz. Evde bakım maaşına dair merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı nedir?

Evde bakım maaşı, Türkiye’de engelli bireyler ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen bir sosyal yardım programıdır. Bu program, ihtiyaç sahibi kişilere evlerinde bakım ve destek hizmeti sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanır. Evde bakım maaşı, maddi yönden güçlük çeken ve profesyonel bakım hizmeti alamayan bireyleri korumayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Evde bakım maaşı alan kişilere, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmeleri için yardımcı olacak bir bakım görevlisi atanır. Bu görevli, ihtiyaç sahibi bireyin barınma, yeme-içme, temizlik, kişisel bakım gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yardımı sağlar. Evde bakım maaşı, sosyal devlet politikaları çerçevesinde desteklenmekte olup, maaş miktarı ihtiyaç sahibi kişinin durumuna göre belirlenir.

Evde bakım maaşı ile ihtiyaç sahibi bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri, sosyal hayata katılabilmeleri ve aileleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu program, ihtiyaç sahibi kişilere profesyonel bir bakım hizmeti sunmanın yanı sıra ailelerin de desteklenmesini sağlamaktadır. Evde bakım maaşı, yaşlı veya engelli kişilerin evde bakım hizmetine daha kolay erişim sağlamasını ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesini amaçlayan bir sosyal yardım programıdır.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

Evde bakım maaşı başvurusu için belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgeler, ihtiyaç sahibi kişinin sağlık durumunu ve sosyal durumunu belgelemek amacıyla istenmektedir. Evde bakım maaşı için gerekli belgeler arasında:

 • Kimlik fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sağlık raporu veya engellilik raporu
 • Gelir beyanı veya işsizlik belgesi
 • Aile durumunu gösteren belgeler (boşanma kararı, ölüm belgesi vb.)

Evde bakım maaşına başvuruda bulunan kişiden istenilen belgeler, başvuru sahibinin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu belgeler, başvuru sürecinde başvuru sahibi tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması, başvuru sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve maaş alabilme hakkının elde edilmesini sağlar.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde Bakım Maaşı, yaşlı, engelli veya hastalığı nedeniyle sürekli bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan bireylere verilen bir sosyal yardımdır. Bu maaş, bireyin günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve gerekli bakım hizmetlerini alabilmesi için sağlanır. Evde bakım maaşı alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullar arasında, kişinin sosyal güvencesinin olmaması, aile bireylerinin de bakıma maddi olarak katkıda bulunamaması, sürekli bakıma muhtaç olunması gibi şartlar yer almaktadır.

Evde Bakım Maaşı için başvuru yapan bireylerin bu yardıma hak kazanabilmesi için bazı belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bunlar arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık raporu, gelir belgesi, taahhütname gibi belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler, başvuru sahibinin yaşını, maddi durumunu, bakıma muhtaç olduğunu kanıtlaması amacıyla istenmektedir. Bu belgeler eksiksiz olarak sunulduğunda başvuru değerlendirilmeye alınır ve uygun görülmesi durumunda evde bakım maaşı ödenmeye başlanır.

Evde bakım maaşı hesaplama ise başvuru sahibinin belirli bir oran üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken kişinin yaşına, bakım gereksinimi düzeyine ve gelir durumuna göre kriterler belirlenir. Bu kriterler doğrultusunda kişiye aylık olarak ne kadar maaş verileceği belirlenir. Hesaplama süreci, kurumun belirlediği standartlara göre yapıldığından, her bireyin maaş miktarı farklılık gösterebilir. Hesaplama sonucunda kişiye düşen maaş miktarı, düzenli olarak ödenir ve bakım ihtiyacı sürekli olduğu sürece devam eder.

 • Başvuru şartları
 • Gerekli belgeler
 • Maaş hesaplama

Evde Bakım Maaşı almak için başvuru yapmak isteyen bireyler, ilgili sosyal hizmetler kurumuna başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında istenen belgeleri tam ve doğru şekilde sunmak, başvuru sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Başvuru sonucunda başvuru sahibine maaş ödemesi yapılacak mı, yapılmayacak mı belirlenir ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Evde Bakım Maaşı, ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sağlık ve bakım hizmetlerine erişimlerini sağlamak amacıyla sunulan önemli bir destektir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

Evde Bakım Maaşı, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde bakım hizmeti sağlamak amacıyla verilen bir sosyal yardım türüdür. Bu maaşı alabilmek için bazı belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler, başvuru sahibinin yaşlı veya engelli olduğunu kanıtlayan ve maddi durumunu gösteren resmi evraklardır.

Evde Bakım Maaşı için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Kimlik belgesi: Başvuru sahibinin TC kimlik kartının aslı ve fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi: Başvuru sahibinin nüfus cüzdanının fotokopisi.
 • Sağlık raporu: Başvuru sahibinin sağlık durumunu gösteren ve engelli olduğunu kanıtlayan sağlık raporu. Bu rapor, bir devlet hastanesi veya özel sağlık kuruluşu tarafından düzenlenebilir.
 • Gelir belgesi: Başvuru sahibinin ve bakımını üstlenecek kişinin gelir durumunu gösteren resmi belgeler. Bu belgeler arasında maaş bordrosu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan gelir belgesi veya vergi beyannamesi yer alabilir.
 • İkametgah belgesi: Başvuru sahibinin ikamet ettiği adresi gösteren ikametgah belgesi.

Yukarıda belirtilen belgeler, Evde Bakım Maaşı için gerekli olan temel evraklardır. Başvuru sürecinde eksik veya hatalı belge sunulması durumunda maaş başvurusu reddedilebilir veya işlemler uzayabilir. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları önemlidir.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı, yaşlı veya engelli bireylere bakım hizmeti sunan kişilere verilen bir sosyal yardım programıdır. Bu maaşın hesaplanması belirli kriterlere göre yapılır ve başvuru sahibinin gelir durumu, yaşlı veya engelli bireyin ihtiyaçları ve bakım süresi gibi faktörler dikkate alınır.

Hesaplama yapılırken ilk olarak başvuru sahibinin gelir durumu dikkate alınır. Hane geliri belirlenir ve bu, başvuru sahibinin ve diğer aile bireylerinin gelirleri toplamından oluşur. Bu gelirin belirli bir alt sınırın altında olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin kendi adına taşınmaz malı bulunmamalıdır.

Diğer bir faktör ise yaşlı veya engelli bireyin ihtiyaçlarıdır. Hesaplama yapılırken bu ihtiyaçlar dikkate alınır ve başvuru sahibinin bu ihtiyaçları karşılama kabiliyeti göz önünde bulundurulur. Eğer başvuru sahibi bu ihtiyaçları karşılamakta zorluk çekiyorsa, evde bakım maaşı almaya hak kazanabilir.

 • Başvuru sahibinin gelir durumu
 • Yaşlı veya engelli bireyin ihtiyaçları
 • Bakım süresi
Başvuru Sahibinin Gelir Durumu Yaşlı veya Engelli Bireyin İhtiyaçları Bakım Süresi
Belirli bir alt sınırdan düşük olmalıdır Karşılanamayan ihtiyaçlar bulunmalıdır Belirli bir süreyi aşmalıdır

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı bireylere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Bu maaşın alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, başvuru yapan kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ancak genel olarak evde bakım maaşı almak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Engellilik veya yaşlılık durumu: Evde bakım maaşı almak için başvuran kişinin belirli bir engellilik derecesine veya yaşlılık durumuna sahip olması gerekmektedir. Bu durumun tespiti için sağlık kurulu raporu veya yaşlılık belgesi gibi belgeler talep edilebilir.
 • Maddi durum: Evde bakım maaşı almak için başvuran kişinin belirli bir gelir veya mal varlığı sınırlamasına tabi olması gerekmektedir. Bu tespit için başvuru sahibinin gelir beyanı ve mal varlığına ilişkin belgeler istenebilir.
 • Bakım ihtiyacı: Evde bakım maaşı alabilmek için başvuran kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede başkalarının yardımına ihtiyaç duyması gerekmektedir. Bu durumun tespiti için sağlık kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler ve aile hekiminin raporu talep edilebilir.
Şartlar Detaylar
Engellilik veya yaşlılık durumu Başvuran kişinin belirli bir engellilik derecesine veya yaşlılık durumuna sahip olması gerekmektedir.
Maddi durum Başvuran kişinin belirli bir gelir veya mal varlığı sınırlamasına tabi olması gerekmektedir.
Bakım ihtiyacı Başvuran kişinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede başkalarının yardımına ihtiyaç duyması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Maaşı, yaşlı veya engelli bireylerin evdeki günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilen bir sosyal yardımdır. Bu yardımı alabilmek için belirli şartları yerine getirmek ve başvuru işlemlerini tamamlamak gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı başvurusu yapmak isteyen bireylerin öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurması gerekmektedir. Başvuru için gerekli evrakları tamamladıktan sonra vakfın ilgili birimine başvuru yapılmalıdır. Başvuru işlemleri aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesiyle gerçekleştirilmektedir:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık raporu (hastalık veya engellilik durumunu belgeleyen)
 • Gelir belgesi
 • İkametgah belgesi

Başvurunun sonuçlanma süreci yaklaşık olarak 1 ay sürebilmektedir. Başvuru sonucu, ilgili kurum veya kuruluş tarafından ev ziyareti yapılarak değerlendirilir. Başvuru uygun görülürse, başvuru sahibine Evde Bakım Maaşı ödemesi yapılır.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Belge Adı Açıklama
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren resmi belge
Sağlık Raporu Başvuru sahibinin hastalık veya engellilik durumunu belgeleyen rapor
Gelir Belgesi Başvuru sahibinin gelir durumunu kanıtlayan belge
İkametgah Belgesi Başvuru sahibinin ikamet ettiği adrese dair belge

Sık Sorulan Sorular

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde Bakım Maaşı, yaşlı, engelli veya hastalığı nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyan bireylere devlet tarafından sağlanan maddi destektir.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde Bakım Maaşı, yaşlı, engelli veya sürekli bakıma ihtiyaç duyan hastalıklı bireylere verilmektedir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Belgeler

Evde Bakım Maaşı için gerekli belgeler şunlardır: Nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık raporu, gelir beyanı, ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kaydı, başvuru formu.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Maaşı hesaplama işlemi, başvuru sahibinin engel oranına ve yaşına göre yapılır. Detaylı hesaplama için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurulmalıdır.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Evde Bakım Maaşı alabilmek için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, fiziksel veya zihinsel engelli olmak, sürekli bakıma muhtaç olmak, gelir durumuna göre belirlenen sınırı aşmamak.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Maaşı başvurusu, ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına şahsen ya da online olarak yapılabilir. Başvuruda gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir.

Yorum yapın